PL EN
Oferty pracy
Staż w Dziele Sprzedaży Przemysłowej 14.07.2017 aplikuj

Miejsce pracy: Rybnik

 

Zakres obowiązków:

Jako Stażysta w Dziale Sprzedaży Przemysłowej będziesz wspomagał pracę Działu. Do Twoim zadań będzie należało  również przygotowywanie dokumentacji handlowej, raportów i zestawień oraz uzupełnianie baz danych.


Wymagania:

Poszukujemy osoby zaangażowanej, nastawionej na rozwój i dobrze zorganizowanej. Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe lub być studentem ostatnich lat studiów. Od kandydata oczekujemy zdolności analitycznych,  dobrej  znajomości  języka  angielskiego  oraz  umiejętności   obsługi  pakietu  MS Office  w  tym  w szczególności programu Excel.

 

Naszym stażystom firma oferuje:

Płatny staż w Dziale Sprzedaży Przemysłowej pod okiem opiekuna. Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia doświadczenia w gronie profesjonalistów oraz udział w ciekawych projektach. Istnieje możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Staż w Dziele Technologii 14.07.2017 aplikuj

Miejsce pracy: Żywiec


Wymagania:

- wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: technologia chemiczna

- znajomość j. angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym

- znajomość pakietu MS Office

- mile widziana wiedza z zakresu technologii organicznej

- samodzielność i inicjatywa, zdolności analityczne

- umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji, nastawienie na współpracę


Zakres obowiązków:

- uczestniczenie w tworzeniu i modyfikowaniu receptur, norm, instrukcji, kart charakterystyki i innej

dokumentacji technologicznej

- kontrolowanie przestrzegania reżimów technologicznych

- prowadzenie rejestrów obowiązującej dokumentacji technologicznej

- dbanie o poprawność stosowania i użytkowania urządzeń i szkła laboratoryjnego

- pomoc w zatwierdzaniu nowych surowców i opakowań

- pozyskiwanie niezbędnej dokumentacji technicznej

- pomoc w rozpatrywaniu reklamacji jakościowych

- nadzorowanie prawidłowego sposobu składowania surowców

- prowadzenie dokumentacji systemowej

- pobieranie i rozliczanie surowców i opakowań pobranych do prób technologicznych


Naszym stażystom oferujemy:

- możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego w gronie profesjonalistów

- podniesienia swoich kwalifikacji oraz rozwój zawodowy

- samodzielne realizowanie powierzonych zadań i projektów przy bieżącym wsparciu opiekuna stażu

- możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Przedstawiciel Handlowy woj. podlaskie 14.07.2017 aplikuj

Miejsce Pracy: woj. podlaskie


Wymagania:

- wykształcenie co najmniej średnie
- minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku Przedstawiciela Handlowego
- profesjonalne podejściem do powierzonych zadań oraz wysoka kultura osobista
- prawo jazdy kat. B z praktyką w prowadzeniu pojazdu
- umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
- nastawienie na realizację celów oraz dobra organizacja czasu pracy
- umiejętność budowania długotrwałych relacji z klientem

 

Zakres obowiązków:

- budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi klientami
- pozyskiwanie nowych klientów
- opieka nad prawidłową ekspozycją produktów
- działania promocyjne
- maksymalizacja sprzedaży
- realizacja wartościowych i asortymentowych planów sprzedaży

 

Korzyści ze współpracy:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji
- atrakcyjne wynagrodzenie oraz benefity pozapłacowe
- praca w gronie profesjonalistów z wysokiej jakości produktem markowym o rosnącym znaczeniu na rynku
- program szkoleń
- niezbędne narzędzia pracy takie jak: samochód oraz notepad

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Export Manager for Africa and Middle East Regions 10.07.2017 aplikuj

Miejsce pracy: Rybnik

 

Wymagania:

Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym (preferowane handel zagraniczny, marketing i zarządzanie) posiadającej co najmniej dwuletnie doświadczenie w pozyskiwaniu klientów eksportowych, prowadzeniu negocjacji, sporządzaniu ofert oraz organizacji imprez handlowych. Wymagamy bardzo dobrej znajomości  języka angielskiego, drugi język obcy będzie dodatkowym atutem, oraz prawo jazdy kat. B. Od kandydata oczekujemy znajomości pakietu MS Office (szczególnie programu Excel) oraz wiedzy z zakresu procedur celnych i problemów logistycznych w handlu międzynarodowym. Idealny kandydat to osoba komunikatywna, samodzielna, zorganizowana, odporna na stres, potrafiąca budować sieć kontaktów i dobre relacje z klientami a także gotowa do częstych podróży służbowych.

 

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie nowych klientów, prowadzenie negocjacji, sporządzanie ofert handlowych oraz realizację założonych planów sprzedaży. Do jej głównych zadań   należeć   będzie   budowanie    i    utrzymywanie  pozytywnych  relacji  z  klientami,  organizacja  i  udział  w targach oraz innych przedsięwzięciach reklamowych. Export Manager for Africa and Middle East Regions będzie odpowiedzialny również za analizowanie potrzeb i wymagań wybranych rynków zagranicznych oraz przygotowywanie raportów.

 

Korzyści ze współpracy:

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji. Pracę umożliwiającą realizację nowych wyzwań, rozwój zawodowy oraz udział w kreowaniu innowacyjnych produktów. Gwarantujemy pakiet szkoleń adaptacyjnych, niezbędne narzędzia do realizacji wyznaczonych celów, system benefitów oraz partnerską atmosferę pracy w zespole profesjonalistów.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Brand Manager 07.07.2017 aplikuj

Miejsce pracy: Rybnik

 

Zakres obowiązków:

Do zadań Brand Managera należy proponowanie i wdrażanie nowych produktów, zarządzanie portfolio produktowym, pozycjonowanie cenowe produktów oraz określanie ich rynków. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie brała udział w planowaniu i wykonaniu działań promocyjno-reklamowych w tym promocji marki w mediach. Jej zadaniem będzie także analiza rynku i konkurencji. Brand Manager będzie odpowiedzialny za przygotowanie propozycji budżetu marketingowego, planowanie budżetu oraz analizę sposobu i skuteczności jego wykorzystania.

 

Wymagania:

Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym ekonomicznym - marketing, co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym, komunikatywną znajomością języka angielskiego, bardzo dobrą znajomością pakietu MS Office, w szczególności Excel, znajomością technik zarzadzania marką i produktem, narzędzi komunikacji marketingowej, statystyki i narzędzi badawczych oraz  umiejętnością  kalkulowania cen.  Idealny kandydat to osoba  samodzielna, komunikatywna,  posiadająca umiejętność rozwiązywania problemów, zorientowana na sukces  oraz otwarta na zmiany. Kluczowe są dla nas umiejętności analityczne umiejętność planowania oraz budowania sieci kontaktów.

 

Korzyści ze współpracy:

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji. Pracę umożliwiającą realizację nowych wyzwań, rozwój zawodowy oraz udział w kreowaniu innowacyjnych produktów. Gwarantujemy pakiet szkoleń adaptacyjnych, niezbędne narzędzia do realizacji wyznaczonych celów oraz partnerską atmosferę pracy w zespole profesjonalistów.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Młodszy Magazynier 29.06.2017 aplikuj

Miejsce pracy: Czyżowice

 

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wykonywanie bieżących prac magazynowych, utrzymywanie ładu i porządku w magazynach i przyległych placach, kontrolę stanu technicznego powierzonych urządzeń oraz przyjmowanych surowców i produktów do magazynu. Młodszy Magazynier odpowiadał będzie również za prowadzenie i kontrolę dokumentacji magazynowej.

 

Wymagania:

Poszukujemy osoby odpowiedzialnej i zorganizowanej. Od kandydatów wymagamy posiadania uprawnień do prowadzenia wózków widłowych i wymiany butli LPG, minimum 3 miesięcznego doświadczenia w pracy jako operator wózka widłowego oraz znajomości obsługi komputera.

 

Korzyści ze współpracy:

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji. Pracę umożliwiającą realizację nowych wyzwań oraz rozwój zawodowy. Gwarantujemy pakiet szkoleń adaptacyjnych,  niezbędne  narzędzia do realizacji   wyznaczonych celów  oraz  partnerską  atmosferę   pracy   w zespole profesjonalistów.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Manager IT 29.06.2017 aplikuj

Miejsce pracy: Rybnik

 

Wymagania:

Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym menedżerskim lub z zakresu IT, co najmniej 2 letnim doświadczeniem na podobnym stanowisku oraz dobrą znajomością języka angielskiego. Idealny kandydat to osoba myśląca strategicznie, posiadająca zdolności analityczne, umiejętność gromadzenia i przetwarzania informacji, nastawiona na współpracę, rozwój oraz zorientowana na klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Ważną kompetencją na tym stanowisku jest również umiejętność rozwiązywania problemów, kierowania zespołem i otwartość na zmiany.

 

Zakres obowiązków:

Osoba    na    tym    stanowisku    będzie     odpowiedzialna     przede   wszystkim    za    opracowanie,    wdrażanie    i administrowanie procesami  IT w całej organizacji. Ponadto, w ramach podległego działu, do zadań Managera IT będzie należało wdrażanie strategii ogólnofirmowej, tworzenie procesów biznesowych i dokumentacji organizacyjnej,  realizacja celów strategicznych i finansowych, planowanie działań inwestycyjnych oraz zarządzanie   podległą   strukturą   pracowniczą   w   zakresie    określania    zakresu   obowiązków,   wyznaczania   i   kaskadowania celów, oceny realizacji KPI oraz dbania o rozwój zawodowy.

 

Korzyści ze współpracy:

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji. Pracę umożliwiającą realizację nowych wyzwań oraz rozwój zawodowy. Gwarantujemy pakiet szkoleń adaptacyjnych, niezbędne narzędzia do realizacji wyznaczonych celów oraz partnerską atmosferę pracy w zespole profesjonalistów.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Młodszy operator maszyn i urządzeń, konfekcjoner 17.06.2017 aplikuj

Miejsce pracy: Czyżowice

 

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę maszyn i urządzeń, konfekcjonowanie   wyrobów,   realizację   zleconych   planów    produkcyjnych   oraz   zapewnienie  technicznej i jakościowej zgodności produktów z dokumentacją.


Wymagania:

Poszukujemy osoby samodzielnej, zorganizowanej i sumiennej. Wymagamy min. zawodowego wykształcenia, dyspozycyjności do pracy zmianowej oraz umiejętności pracy w zespole. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

Korzyści ze współpracy:

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji. Pracę umożliwiającą doskonalenie kwalifikacji zawodowych, niezbędne narzędzia pracy oraz partnerską atmosferę pracy.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Elektromechanik 07.04.2017 aplikuj

Miejsce pracy: Czyżowice

 

Wymagania:

Poszukujemy osoby z wykształceniem minimum zawodowym, co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku oraz uprawnieniami SEP do 1kV (mile widziane pow. 1 kV). Od kandydatów oczekujemy umiejętności czytania schematów elektrycznych, znajomości urządzeń i aparatury elektrycznej, ogólnej wiedzy na temat budowy i eksploatacji maszyn, w tym maszyn przemysłowych, oraz znajomości zagadnień związanych z pneumatyką. Kluczowe są dla nas zdolności analityczne, inicjatywa oraz otwartość na zmiany. Poszukujemy osoby dobrze zorganizowanej, samodzielnej, która potrafi niwelować trudności i proponować nowe rozwiązania.

 

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za usuwanie awarii oraz wykonywanie remontów i przeglądów instalacji elektrycznej. Zadaniem wybranego kandydata będzie również budowa sieci elektrycznej, szaf sterowniczych oraz przezbrajanie maszyn. Do ważnych zadań na stanowisku Elektromechanika należy również przestrzeganie przepisów BHP oraz obowiązujących w zakładzie standardów pracy.

 

Korzyści ze współpracy:

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji. Pracę umożliwiającą realizację nowych wyzwań, rozwój zawodowy oraz udział w kreowaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań. Gwarantujemy pakiet szkoleń adaptacyjnych, niezbędne narzędzia do realizacji wyznaczonych celów oraz partnerską atmosferę pracy w zespole profesjonalistów.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Dyrektor Finansowy 07.04.2017 aplikuj

Miejsce pracy: Rybnik

 

Wymagania:

Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym ekonomicznym lub z zakresu finansów, posiadającej minimum trzy lata  doświadczenie na podobnym stanowisku, komunikatywną znajomością języka angielskiego oraz prawem jazdy kat. B. Oczekujemy doświadczenia w zarządzaniu zespołem, dobrej organizacji pracy, umiejętności rozwiązywania problemów oraz otwartości na zmiany. Idealny kandydat to osoba myśląca strategicznie posiadająca umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji, zorientowana na wynik oraz klienta (wewnętrznego i zewnętrznego).

 

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za planowanie strategiczne, rozwój działu finansowego,   zarządzanie  podległym  zespołem  oraz  tworzenie,  optymalizację i nadzór  nad   procedurami  w zakresie planowania, kontrolingu oraz operacji finansowych i księgowych. Do zadań Dyrektora Finansowego będzie    należała     ocena     finansowa     projektów     inwestycyjnych    oraz    wsparcie    biznesowe   Zarządu    w podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych.

 

Korzyści ze współpracy:

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji. Pracę umożliwiającą realizację nowych wyzwań, rozwój zawodowy oraz udział w kreowaniu innowacyjnych produktów. Gwarantujemy pakiet szkoleń adaptacyjnych, niezbędne narzędzia do realizacji wyznaczonych celów oraz partnerską atmosferę pracy w zespole profesjonalistów.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Menedżer Działu Techniczno-Konstrukcyjnego 02.02.2017 aplikuj

Miejsce pracy: Czyżowice

 

Wymagania:

Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym menedżerskim lub z zakresu zarządzania produkcją, co najmniej 2 letnim doświadczeniem na podobnym stanowisku lub 5 letnim na stanowisku menadżerskim oraz komunikatywną znajomością języka angielskiego. Idealny kandydat to osoba myśląca strategicznie, dobrze zorganizowana, posiadająca zdolności analityczne, nastawiona na współpracę, rozwój oraz budowanie sieci kontaktów. Ważną kompetencją na tym stanowisku jest również umiejętność rozwiązywania problemów
i kierowania zespołem.

 

 

Zakres obowiązków:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za zarządzanie procesami tworzenia
i budowy nowych technik wytwarzania, konstrukcji maszyn i urządzeń, wzornictwa przemysłowego oraz BHP. Do zadań Menedżera Działu Konstrukcyjno-Technicznego należy również zarządzanie podległą strukturą pracowniczą w zakresie określania zakresu obowiązków, wyznaczania i kaskadowania celów, oceny realizacji KPI oraz dbania o rozwój zawodowy. Ważnym zadaniem na tym stanowisku jest wdrażanie strategii ogólnofirmowej w podległym dziale, tworzenie  procesów biznesowych i dokumentacji oraz planowanie działań inwestycyjnych.

 

Korzyści ze współpracy:

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji. Pracę umożliwiającą realizację nowych wyzwań oraz  rozwój zawodowy. Gwarantujemy pakiet szkoleń adaptacyjnych, niezbędne narzędzia do realizacji wyznaczonych celów oraz partnerską atmosferę pracy
w zespole profesjonalistów.

 

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Politan Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”