PL EN
Projekty unijne
logo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie 6.1: Paszport do exportu

 

Beneficjent: Politan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Projekt „Rozwój rynków eksportowych firmy Politan S.J. poprzez wejście na rynki Europy i Azji”

Realizowany od 01.07.2012 – 30.06.2014

Całkowite wydatki na realizację projektu: 396.661,40zł.

Łączna kwota dofinansowania: 149.332,25 zł.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

logo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Beneficjent: Politan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Projekt: „Budowa innowacyjnych urządzeń produkcyjnych w firmie Politan Spółka Jawna Bogdan i Rafał Tannenberg.”

Realizowany od 13.05.2009 do 31.03.2013 Wartość projektu: 613.596,79 PLN Dofinansowanie: 245.344,11 PLN

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Beneficjent: Politan Sp.J. Bogdan i Rafał Tannenberg

Projekt: „Rozwój rynku eksportowego firmy Politan Sp.j. poprzez udział w międzynarodowych targach PLMA’s World of Private Label w Amsterdamie w Holandii – Rok 2011.”

Realizowany od 28.01.2011 do 26.06.2011 Wartość projektu 57 527,10 PLN Dofinansowanie 19 626,84 PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP.

Projekt: „Rozwój rynku eksportowego firmy Politan Sp.j. poprzez udział w międzynarodowych targach Ambiente we Frankfurcie - Rok 2012”

Realizowany od 01.02.2012 do 30.04.2012 Wartość projektu: 100219,17 zł Dofinansowanie: 40595,00 zł

logo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Beneficjent: Politan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Projekt: „Wzrost konkurencyjności Politan sp.j. na rynku międzynarodowym poprzez kompleksową modernizację profilu logistyczno – dystrybucyjnego firmy oraz zastosowanie rozwiązań informatycznych”

Realizowany od 03.10.2011 do 31.01.2013 Wartość projektu: 2.093.196,18 zł Dofinansowanie: 634.950,36 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

logo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Beneficjent: Politan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Projekt: "Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych w firmie Politan Sp. z o.o. S.K.A."

Realizowany od 01.03.2009 do 30.09.2013

Wartość projektu: 150.433,59 zł Dofinansowanie: 72.309,09 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego