Contact

Contact

Politan Sp. z o.o. S.K.A. Centrala
ul. 3 Maja 30
44-200 Rybnik

NIP: 6472264011
Regon: 277689834
KRS: 0000475164
Kapitał: 6 200 000 zł opłacony w całości.
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego