FAQ

 • Jak wygląda struktura organizacyjna firmy?

  Nasza firma składa się z 2 zakładów produkcyjnych oraz działów centralnych, na czele których stoją menedżerowie:

  • techniczno-konstrukcyjny
  • logistyki
  • IT
  • jakości
  • finansowy
  • HR
  • zakupów
  • sprzedaży przemysłowej
  • sprzedaży zagranicznej
  • sprzedaży krajowej
  • marketingu

  Kierunki i cele naszych działań wytycza Zarząd, w którego skład wchodzą: Prezes – Rafał Tannenberg oraz Wiceprezes – Grzegorz Barszcz.

  Struktura firmy podzielona jest pomiędzy 3 lokalizacje. Centrala znajduje się w Rybniku, zakład produkcyjny nr 1 mieści się w Czyżowicach, natomiast zakład produkcyjny nr 2 w Żywcu. Lokalizacje poszczególnych działów uzależnione są od ich funkcji – działy związane z produkcją mieszczą się przy zakładach produkcyjnych np. dział kontroli jakości czy logistyki, natomiast pozostałe np. IT, marketing czy zakupy znajdują się w centrali. Dodatkowo w całym kraju reprezentują nas pracownicy terenowi – przedstawiciele handlowi oraz regionalni kierownicy sprzedaży.

 • Czy zatrudniacie osoby niepełnosprawne?

  Zatrudniamy osoby o różnym stopniu niepełnosprawności, które pracują na rozmaitych stanowiskach, we wszystkich działach i lokalizacjach. W zakładzie produkcyjnym nr 1 osoby mające przeciwskazania do pracy na zmianę nocą mają możliwość pracy tylko na pierwszej – dziennej zmianie. Budynek centrali mieszczący się w Rybniku jest całkowicie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, natomiast zakłady produkcyjne w sposób pozwalający na pracę osobom ze stopniem umiarkowanym.

 • W jaki sposób można złożyć aplikację?

  Aplikację można złożyć na kilka sposobów:

  • Wszystkie aktualne ogłoszenia umieszczone są na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera , za pośrednictwem której możliwa jest również tzw. aplikacja spontaniczna – przeznaczona dla osób, które nie znalazły interesującej oferty pracy, a chcą wysłać do nas swoje dokumenty aplikacyjne.
  • Aplikując w odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne zamieszczone przez naszą firmę na portalach zewnętrznych.
  • Istnieje również możliwość dostarczenia dokumentów aplikacyjnych bezpośrednio do zakładów produkcyjnych i ich złożenie w Sekretariacie.
  • Można wysyłać dokumenty aplikacyjne na nasz adres mailowy
   praca@politan.pl
  • Zapraszamy również na organizowane przez nas spotkania w ramach cyklu PoliŚroda, gdzie swoje CV możecie złożyć prosto w ręce zespołu HR.
 • Czy jeśli nie znalazłem na stronie interesującej mnie oferty pracy mogę złożyć swoje CV?

  Z myślą o osobach, które nie znalazły interesującej oferty pracy wśród naszych ogłoszeń rekrutacyjnych, stworzyliśmy formularz aplikacji spontanicznej. Wypełnienie krótkiego kwestionariusza pozwoli nam skontaktować się z osobą zainteresowaną pracą w naszej firmie.

 • Czy jest możliwość odbycia w firmie praktyki lub stażu?

  Praktyki zawodowe można odbyć we wszystkich działach naszej firmy. Wystarczy, że zgłosisz się do nas z niezbędnymi dokumentami ze szkoły lub uczelni dotyczącymi zakresu odbycia praktyk, a my zweryfikujemy nasze możliwości w zakresie konkretnego działu i okresu praktyk. Każdy praktykant w naszej firmie ma swojego opiekuna, który pomoże zdobyć doświadczenie i wiedzę w określonym kierunku.

  Natomiast ogłoszenia dotyczące staży, na które można aplikować, są na bieżąco publikowane m.in. na naszej stronie internetowej. Każdemu stażyście zostaje przydzielony opiekun, który nadzoruje postępy nauki i pracy, pomagając zdobyć niezbędne doświadczenie i wiedzę. Do tej pory zorganizowaliśmy 25 programów stażowych, a większość tych osób po zakończeniu programów stażowych pozostała w naszej organizacji jako pracownicy.

 • Z ilu etapów składa się proces rekrutacji?

  Standardowo proces rekrutacji składa się kilku etapów tj. selekcja CV, wstępna rozmowa telefoniczna, spotkanie rekrutacyjne oraz złożenie oferty pracy. Wszystkie etapy szczegółowo opisaliśmy w zakładce Etapy rekrutacji. Kandydat jest na bieżąco informowany o statusie swojej aplikacji. Po spotkaniu rekrutacyjnym otrzymuje informację zwrotną, bez względu na to, czy jego kandydatura została rozpatrzona pozytywnie czy negatywnie. Dodatkowo każdy uczestnik spotkania rekrutacyjnego, który nie został przez nas zatrudniony, otrzymuje drobny upominek w postaci naszych produktów.

 • Jak wygląda spotkanie rekrutacyjne?

  Czas trwania spotkania rekrutacyjnego uzależniony jest od wielu czynników m.in. działu, poziomu stanowiska czy specyfiki pracy. W związku z tym spotkania rekrutacyjne w naszej firmie trwać od 30 minut do 2 godzin. Każde ze spotkań umawiane jest indywidualnie, dzięki temu możemy zapewnić kandydatom niezbędny komfort i brak konieczności długiego oczekiwania. W spotkaniu rekrutacyjnym zawsze uczestniczy pracownik działu HR oraz bezpośredni przełożony, a miejsce spotkania uzależnione jest od docelowego miejsca pracy. Specyfika niektórych stanowisk wymaga od nas praktycznego sprawdzenia zakresu wiedzy naszych kandydatów, wtedy dodatkowym etapem rekrutacji są zadania lub testy. W przypadku osób mieszkających daleko od siedziby naszej firmy zazwyczaj pierwsze spotkanie organizujemy przez Skype’a.

 • Czy po rekrutacji udzielana jest informacja zwrotna?

  Po każdym etapie rekrutacji udzielamy informacji zwrotnej – w momencie wpłynięcia aplikacji czy w przypadku odrzucenia na etapie wstępnej selekcji. Kontaktujemy się telefonicznie z każdym wybranym kandydatem, a w przypadku zaproszenia na rozmowę kandydat otrzymuje również potwierdzenie drogą elektroniczną na podany w aplikacji adres e-mail. Jeżeli kandydat nie przeszedł pozytywnie etapu rozmowy, zostaje poinformowany zarówno drogą telefoniczną, jak i wiadomością e-mail.

 • Czy dla nowych pracowników przewidziane są szkolenia?

  Każdy nowy pracownik rozpoczynając pracę w naszej firmie, przechodzi specjalnie przygotowany cykl szkoleń wstępnych. O tym jak zaplanowane zostały szkolenia, kandydat dowiaduje się jeszcze przed zatrudnieniem, otrzymując na adres e-mail harmonogramem szkoleń oraz wstępną prezentacją firmy z niezbędnymi informacjami m.in. gdzie można zaparkować samochód czy jakie zabrać ze sobą dokumenty. Szkolenia wstępne prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, a w zależności od stanowiska obejmują takie dziedziny jak m.in. logistyka, księgowość, kadry czy produkty danych marek.

 • Jakie narzędzia pracy są dostępne na stanowisku?

  W zależności od specyfiki pracy, pracownicy dysponują różnymi narzędziami niezbędnymi do realizacji wyznaczonych zadań. Dla pracowników liniowych jest to np. odzież robocza, dla terenowych – samochody służbowe i notepady, a pracownikom administracyjnym zapewniamy komputer oraz telefon.

 • Gdzie pracownicy mogą zaparkować samochód?

  Zakłady produkcyjne posiadają parkingi przylegające bezpośrednio do nich. Przed zatrudnieniem każdy nowy pracownik otrzymuje prezentację z niezbędnymi informacjami, również tymi dotyczącymi miejsc parkingowych w pobliżu miejsca pracy.

 • Czy firma oferuje możliwości awansu i rozwoju?

  Każdy pracownik naszej firmy może aplikować na wszystkie oferty pracy w ramach rekrutacji wewnętrznej, a jego kandydatura rozpatrywana jest w pierwszej kolejności. Co roku przeprowadzane są także okresowe rozmowy z pracownikami, na podstawie których planowane i organizowane są szkolenia – są to zarówno szkolenia specjalistyczne, zawodowe i techniczne, menedżerskie, jak również studia podyplomowe czy kursy pedagogiczne. W naszej firmie funkcjonuje również program rozwoju talentu, umożliwiający rozwój pracowników w różnych kierunkach. W jego ramach tworzone są indywidualne ścieżki rozwoju obejmujące podnoszenie kwalifikacji, rozwój umiejętności i kompetencji, a także planowane szkolenia – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

 • Jakie benefity pozapłacowe oferujecie?

  Zapewniamy wiele korzyści pozapłacowych, spośród których każdy może wybrać coś dla siebie, poczynając od karty Multisport dla miłośników sportowych aktywności, po działowe spotkania integracyjne, aż po bilety do kina dla kinomanów. Wszystkie benefity wyszczególnione zostały w zakładce Benefity.

 • Czy godziny pracy są sztywne?

  W zakładach produkcyjnych pracownicy liniowi w związku z systemem zmianowym (6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00) pracują w stałych godzinach. Pozostali pracownicy zakładów produkcyjnych pracują zazwyczaj w godzinach 8.00-16.00. W centrali obowiązują elastyczne godziny pracy, dzięki czemu pracownik może rozpocząć pracę między 7.00 a 9.00.

 • Czy są ustalone stałe przerwy w pracy?

  Długość przerwy jest uzależniona od zapisów kodeksu i dla 8-godzinnego dnia pracy wynosi 15 minut. W centrali nie ma ustalonych stałych godzin przerw, natomiast w zakładach produkcyjnych godzina przerwa ustalana jest odgórnie, co związane jest zachowaniem płynności procesu produkcyjnego.

 • Czy pracujecie w nadgodzinach lub w weekendy?

  Jest to w dużej mierze uwarunkowane specyfiką stanowiska czy działu. Zadaniowy czas pracy mają np. pracownicy działu IT oraz terenowych struktur sprzedaży. W zakładach produkcyjnych jest to uzależnione od realizacji planu produkcyjnego, jednak za każdym razem pracownicy uprzedzani są o planowanych nadgodzinach lub planowanej pracy w sobotę. W pozostałych działach, zgodę na nadgodziny wyraża bezpośredni przełożony. Niedziela w naszej firmie jest dniem wolnym od pracy. Staramy się, aby nasi pracownicy nie musieli pracować w weekendy i w nadgodzinach, gdyż wyznajemy zasadę work life balance, która pozwala zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

 • Jakie są główne zagrożenia na stanowiskach pracy w zakładzie produkcyjnym?

  Specyfika pracy zakładów produkcyjnych nie generuje szczególnych zagrożeń dla naszych pracowników. Występują u nas: hałas, czynniki chemiczne związane z procesem produkcyjnym oraz czynniki niebezpieczne, które głównie związane są z obsługą maszyn i urządzeń. Istnieją również tzw. czynniki uciążliwe, których specyfika jest bezpośrednio związana z przemieszczaniem przedmiotów zarówno ręcznie, jak i przy pomocy urządzeń pomocniczych. Na co dzień dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować skutki tych czynników poprzez widoczne oznaczenie zagrożenia odpowiednim piktogramem, szkolenia pracowników z zakresu BHP, kampanie informacyjne, a także odzież i środki ochronne dostosowane do konkretnego stanowiska i miejsca wykonywanej pracy.

 • Czy praca na produkcji jest pracą zmianową?

  Tak – w zakładach produkcyjnych pracujemy w systemie 3-zmianowym (6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00). Dla osób mających przeciwwskazania zdrowotne do pracy w systemie nocnym, istnieje możliwość pracy wyłącznie na zmianę poranną.

 • Czy w firmie obowiązuje dress code?

  Tak – zakładamy, że pracownik naszej firmy powinien nosić do pracy strój dostosowany do jego stanowiska i pełnionych obowiązków, mając na uwadze wyznawane przez nas wartości. Wybierając strój do pracy pamiętamy, że preferujemy elegancką, skromną atmosferę oraz najwyższe standardy higieny. Obowiązującym stylem w pracy codziennej jest styl business casual, dopuszczamy jednak noszenie jeansów oraz sztruksów. Natomiast podczas spotkań zewnętrznych lub wyjątkowych okazji obowiązuje strój formalny (business formal).

 • Czy w firmie dostępne jest miejsce gdzie można zjeść śniadanie lub lunch?

  W zakładach produkcyjnych oraz na magazynie centralnym znajdują się duże jadalnie wyposażone w lodówki, mikrofalówki i dystrybutory z wodą. Ponadto w zakładzie produkcyjnym nr 1 znajduje się maszyna vendingowa z kawą i przekąskami. Podczas przerwy można zapoznać się z aktualnościami z życia firmy, które wyświetlane są na multimedialnych ekranach. Pracownicy administracyjni śniadanie czy lunch mogą zjeść w pełni wyposażonej kuchni, w której mają dostęp do herbaty i pysznej kawy z ekspresu.