KONTAKT Z AKCJONARIUSZAMI

KONTAKT Z AKCJONARIUSZAMI

Informacje

POLITAN spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
z siedzibą 44-200 Rybnik ul. 3 maja 30
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy KRS nr 0000475164
Kapitał zakładowy 6.200.000,00 zł w całości opłacony
NIP 6472264011,   REGON 277689834

Komplementariusz

POLITAN spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
z siedzibą 44-200 Rybnik ul. 3 maja 30
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy KRS nr 0000475164
NIP 6472264011,   REGON 277689834

Dokumenty

Statut

Umowa spółki

Ogłoszenia

Ogłoszenie 01.2020

Ogłoszenie 09.2020

OGŁOSZENIE 10.2020