Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Politan Sp. z o.o. S.K.A. Centrala
ul. 3 Maja 30
44-200 Rybnik

Miejsca parkingowe znajdują się przed budynkiem (płatne) oraz na parkingu miejskim nr 5 przy ul. W. Reymonta (płatne).

NIP: 6472264011
Regon: 277689834
KRS: 0000475164
Kapitał: 6 200 000 zł opłacony w całości.
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Znajdź lokalnego przedstawiciela

mapa przedstawicieli

Napisz do nas

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i stt.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia r. informuję iż:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Politan Sp. Z o.o. S.K.A. z siedzibą przy ul. 3 Maja 30, w Rybniku 44-200, tel:+48 32 721 23 70, adres e-mail: poczta@politan.pl
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  3. Podanie danych jest dobrowolne.
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dojazd do biura