Projekty Unijne

Jesteś tutaj:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie 6.1: Paszport do exportu

Beneficjent: Politan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Projekt „Rozwój rynków eksportowych firmy Politan S.J. poprzez wejście na rynki Europy i Azji”
Realizowany od 01.07.2012 – 30.06.2014
Całkowite wydatki na realizację projektu: 396.661,40zł.
Łączna kwota dofinansowania: 149.332,25 zł.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – realna odpowiedź na realne potrzeby

Beneficjent: Politan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Projekt: „Budowa innowacyjnych urządzeń produkcyjnych w firmie Politan Spółka Jawna Bogdan i Rafał Tannenberg.”
Realizowany od 13.05.2009 do 31.03.2013 Wartość projektu: 613.596,79 PLN Dofinansowanie: 245.344,11 PLN
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – realna odpowiedź na realne potrzeby

Beneficjent: Politan Sp.J. Bogdan i Rafał Tannenberg
Projekt: „Rozwój rynku eksportowego firmy Politan Sp.j. poprzez udział w międzynarodowych targach PLMA’s World of Private Label w Amsterdamie w Holandii – Rok 2011.”
Realizowany od 28.01.2011 do 26.06.2011 Wartość projektu 57 527,10 PLN Dofinansowanie 19 626,84 PLN
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP.
Projekt: „Rozwój rynku eksportowego firmy Politan Sp.j. poprzez udział w międzynarodowych targach Ambiente we Frankfurcie – Rok 2012”
Realizowany od 01.02.2012 do 30.04.2012 Wartość projektu: 100219,17 zł Dofinansowanie: 40595,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – realna odpowiedź na realne potrzeby

Beneficjent: Politan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Projekt: „Wzrost konkurencyjności Politan sp.j. na rynku międzynarodowym poprzez kompleksową modernizację profilu logistyczno – dystrybucyjnego firmy oraz zastosowanie rozwiązań informatycznych”
Realizowany od 03.10.2011 do 31.01.2013 Wartość projektu: 2.093.196,18 zł Dofinansowanie: 634.950,36 zł
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – realna odpowiedź na realne potrzeby

Beneficjent: Politan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Projekt: „Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych w firmie Politan Sp. z o.o. S.K.A.”
Realizowany od 01.03.2009 do 30.09.2013
Wartość projektu: 150.433,59 zł Dofinansowanie: 72.309,09 zł
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

POLITAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost bezpieczeństwa BHP oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w firmie POLITAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.”

Celem projektu jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w firmie POLITAN, poprzez realizację działań szkoleniowych oraz modernizację stanowisk pracy dla 172 pracowników, w tym 100 kobiet, w okresie 02.01.2019 – 31.12.2019 r.

Zadania przewidziane w projekcie:

  • Realizacja komponentu szkoleniowego dla pracowników
  • Realizacja komponentu związanego z modernizacją stanowisk pracy

Wskaźniki projektu:

  • Liczba osób, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 32,
  • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 164,
  • Liczba osób, które ukończyły szkolenia – 164,
  • Liczba zakupionego sprzętu – 192,
  • Liczba zakupionych środków trwałych – 8.

 Wartość projektu – 226 583,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) – 192 595,55 zł.

www.mapadotacji.gov.pl